K Vltavě 40, 142 00 Praha 4-Modřany
Objednání zde!
Objednaní pacienti mají přednost!
Ordinační hodiny:
PO   8-12   15-19
ÚT   8-12   14-19
ST   8-12   15-19
ČT   8-12   14-19
  8-12   15-19
Operace:
PO, ST, PÁ:   12-15
ÚT, ČT:   dle domluvy

Předoperační vyšetření
Každá anestezie je doprovázena určitým rizikem, a proto před plánovaným zákrokem (např. kastrace, čištění zubního kamene, operace kýly, odstraňování nádorů) nebo taky před akutními zákroky, které vyžadují rychlý zásah (pyometra, zlomeniny, cizí těleso v GIT, uskřinutí kýly) provádí veterinární lékař  předoperační vyšetření.

 

Cílem předoperačního vyšetření je odhalit nebo vyloučit onemocnění, které by představovalo při operaci nebo po ní zvýšené riziko komplikací. Pomůže nám vybrat vhodný typ anestetik a dalších podaných léků.

 

Před každou operací je  rutinně provedeno klinické vyšetření. Posuzuje se celkový zdravotní stav (váha, výživový stav, hydratace, teplota..). Kontroluje se funkce kardiovaskulárního systému a dýchacích cest. Taky se posuzují onemocnění, na které se zvíře léčí a jaké léky bere.

 

Základní předoperační vyšetření:

 

1. Biochemické vyšetření krve - informuje nás o stavu jater, funkci ledvin, zánětu,  monitoruje cukrovku, atd. Správna funkce ledvin a jater je důležitá pro vylučování podaných anestetik z těla.

 

2. Hematologické vyšetření krevního obrazu - informuje nás

  • o počtu bílých krvinek (známky zánětu, onemocnění krve, lymfatického systému), 
  • o počtu červených krvinek a hemoglobinu (důležité při přenosu kyslíku do tkání),
  • o počtu krevních deštiček (důležité pro srážení krve)

 

3.  Vyšetření moče - chemické, sediment a specif. hmotnost

  • slouží k vyloučení infekcí, které se nemusí navenek projevovat.
  • pomůže vyloučit onemocnění ledvin a některé endokrinní poruchy.

 

Rozšířené předoperační vyšetření:

 

1. Rentgenologické vyšetření

  •  doporučuje se provést u podezření na  srdeční onemocnění (pejsek kašle, je unavený, má poslechový nález na srdíčku),
  • u operací některých nádorů  pro odhalení metastaz (např. nádorová onemocnění mléčné žlázy)

2. Sonografické vyšetření srdce, dutiny břišní

 

Je potřeba všechny vyšetření před operací absolvovat?

 

Předoperační vyšetření velmi doporučujeme u zvířat starších 8 let a před většími plánovaným zákroky jako jsou kastrace, mastektomie nebo u zvířat, které jeví známky onemocnění.

Rozsah vyšetření se řídí především celkovým zdravotním stavem zvířete a charakterem plánovaného zákroku. U menších zákroků nám často postačí základní biochemický rozbor (6 parametrů) u větších zákroků se doporučuje krevní obraz, biochemické vyšetření a vyšetření moče.

 

Můžu předoperační vyšetření odmítnout?

 

Předoperační vyšetření není povinné. Pokud s ním nebudete souhlasit a zvíře nejeví známky závažného onemocnění, zákrok může proběhnout. Berete ovšem na sebe riziko, že ke komplikacím může dojít, protože v organizmu zvířete může probíhat nějaké skryté onemocnění.

(c) 2011-2021 Design: Branický grafický ateliér a Tvorba INTERNETOvých stránek